2010-08-01
Powstała Krajowa Izba Gospodarczej Efektywności Energetycznej (KIGEE)
24 czerwca w gmachu warszawskiego Instytutu Biotechnologii odbyło się zebranie założycielskie, które powołało Krajową Izbę Gospodarczą Efektywności Energetycznej (KIGEE). Celem Izby jest wspieranie działań zmierzających do podnoszenia efektywności energetycznej, a także propagowanie idei energooszczędności poprzez m. in. działania edukacyjne, wydawanie czasopism i książek. Członkostwo w Izbie jest otwarte dla wszystkich osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W zebraniu założycielskim wzięli udział przedstawiciele 105 firm, które stały się tym samym członkami KIGEE.
Podczas zebrania założycielskiego powołano Radę Izby i Komisję Rewizyjną oraz uchwalono Statut. Organy te będą czuwały, by działania prowadzone przez KIGEE były zgodne z polityką energetyczną Unii Europejskiej i wspierały nasz kraj w wypełnianiu unijnych dyrektyw.
Największym atutem Izby ma być skuteczność podejmowanych przez nią działań oraz stały rozwój stymulujący sukces wszystkich jej członków.