2010-08-01
Nowa dyrektywa
18.06.2010 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został pełny tekst nowej Dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków, która rozwija postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE. Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wchodzi w życie 20 dni po opublikowaniu, czyli 7 lipca 2010. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy już od 2021 roku na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zasilane choćby częściowo z odnawialnych źródeł energii.